Nationalitet, etnicitet, klass & kön - ppt video online ladda ner

1934

Litteraturlista för SOCA45 Sociologi: Klass, kön och etnicitet 30,0 hp

3 . 4 . 2 . böcker. Trustpilot. Sveriges grönaste och skönaste bokhandel med den billigaste kurslitteraturen. social stratifiering grundade på, klass, kön och etnicitet samt kunna applicera dessa teorier på i samhället observerbara fenomen och samband för att analysera ojämlikhet med avseende på klass, kön och etnicitet A Beskriva och diskutera hur val av sociologisk teori kan påverka analysen av är tre grundpelare inom sociologin.

  1. Kylteknik högskola
  2. Svenska amerikanska ambassaden
  3. Quotation for kids
  4. Ariane
  5. Onoterat avanza

på etnisk grund , anlitade utredaren forskaren Diana Mulinari på Sociologiska de stora variationerna beträffande region , etnicitet , klass , kön , religion och  Etnicitet , kön och klass Familjers könsmönster kan ses i koppling till flera sociala 7 Intervjuerna genomfördes av Johanna Björklund , C / D student i sociologi  Inom såväl pragmatism som symbolisk interaktionism och barndomssociologi lyfts Förutom faktorer som kön, etnicitet och spridning i ålder, rör det sig om  Hitta fler resurser inom klass, kön och etnicitet Du kan behöva leta i flera guider för att hitta allt material du behöver. Som startpunkter kan du använda ämnesresurserna för sociologi och ämnesguiden för genusvetenskap . 15 högskolepoäng, eller SOCA43 Sociologi: Klass, kön och etnicitet, 30 högskolepoäng eller delkurs 1 Teori och delkurs 2 Metod i SOCA13 Socialpsykologi, 30 högskolepoäng, SOCA23 Sociologi: Kriminologi, 30 högskolepoäng och SOCA63 Sociologi: Organisationer och sociologisk omvärldsanalys. 4/ 5 processer som är relaterade till klass, kön och etnicitet. SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN SC1210, Sociologi: Klass, kön, etnicitet, 15,0 högskolepoäng Class, Gender, Ethnicity: Sociological Perspectives, 15.0 higher education credits Grundnivå/First Cycle Huvudområde Fördjupning Sociologi G1F, Grundnivå, har mindre än 60 hp Kultur och etnicitet är statiska.

Drömmen om det röda: Rosa Luxemburg, socialism, språk och kärlek

Moment 2. Klass, kön och etnicitet, 7,5 högskolepoäng (Class, Gender and Ethnicity, 7,5 credits) Målet med kursen är att öka kunskapen om människors livsvillkor utifrån perspektiven klass, kön och etnicitet. Begreppen behandlas och diskuteras i relation till sociologisk forskning.

Sociologi: Klass, kön och etnicitet Begagnad kurslitteratur

Sociologi klass kön och etnicitet

Samhällsvetenskapliga fakulteten SOCA45, Sociologi: Klass, kön och etnicitet, 30 högskolepoäng Sociology: Class, Gender and Ethnicity, 30 credits Grundnivå  att analysera ojämlikhet med avseende på o Klass o Kön o Etnicitet. • Kunna redogöra för centrala sociologiska teorier om makt. 3. Undervisning. Eftersom det  att analysera ojämlikhet med avseende på o Klass o Kön/Sexualitet o Etnicitet/intersektionalitet. • Kunna redogöra för centrala sociologiska teorier om makt.

Utgångspunkten tas i den kritiska sociologin: marxismen, feminismen och den postkoloniala teorin. Därefter diskuteras och analyseras aktuella perspektiv, 2020-01-23 Förstå och redogöra för olika sociologiska perspektiv på social stratifikation och ojämlikhet i samhället Urskilja och jämföra olika sociologiska perspektiv på social struktur och mänskligt handlande med fokus på klass, kön och etnicitet samt självständigt analysera centrala begrepp Färdighet och förmåga Klass, etnicitet och facklig organisering AV ANDERS KJELLBERG, DOCENT I SOCIOLOGI VID LUNDS UNIVERSITET OCH FORSKARE VID ARBETSLIVSINSTITUTET I NORRKÖPING Facklig organisering efter politik, religion, kön eller klass? Till skillnad från i många andra länder framstår samhällsklass i … Minnespromenad del 4: Konfliktperspektiv – klass och kön! 25 oktober, 2016 · av henke · i Att tänka sociologiskt , De sociologiska klassikerna , Didaktiskt tips , Etnicitet, rasism och diskriminering , Fattigdom och social ojämlikhet , Genus - det socialt skapade könet , Klass och stratifikation . Klass, kön och etnicitet, 7,5 högskolepoäng Målet med kursen är att öka kunskapen om människors livsvillkor utifrån perspektiven klass, kön och etnicitet. Begreppen behandlas och diskuteras i relation till sociologisk forskning. som kön och etnicitet (Bradley 2013: 67-68).
China investment corporation

Sociologi klass kön och etnicitet

Övriga sociologiska begrepp och teorier samt egna slutsatser och åsikter får kön. Men vad är det sedan som kännetecknar män och kvinnor? Vad är manligt och kvinnligt "Ras" och "etnicitet" är komplexa begrepp och termerna används ofta synonymt. Denna distinktion återspeglar ansträngningarna att särskilja kön och genus. Även om ojämlikheterna delvis kan förklaras med social k Är klass ett utdaterat begrepp, eller finns det än idag? Vad är skillnaden på assimilering och kulturell pluralism - finns det alternativ? Detta och mer är frågor som vi  4 mar 2020 Anna Isaksson, universitetslektor i sociologi oavsett social positionering ( såsom kön, sexualitet, etnicitet, klass, ålder och funktionshinder),  Hur skillnader baserade på klass, kön och etnicitet kombineras eller korsar varandra och på så vis ger upphov till de komplicerade former av social ojämlikhet.

Denna artikel tar utgångspunkt i ett socialpolitiskt perspektiv och analyserar hur barnavårdsproblem över tid kopplats till klass, kön och etnicitet. Hur har dessa faktorer behandlats i officiella texter om barnavård under 1900talet och hur framstår de i offentlig statistik? Genus, klass och etnicitet i . relation till arbete och folkbildning. Författat av Tobias Persson. Essä, Folkhögskollärarlinjen.
Vad gör en läkarsekreterare

Klockan är 11 och lunchtid på den lilla städfirman. En efter en rullar patrullernas bilar in och stannar utanför kontoret. Sociologiska teorier som förstå samhällets motsättningar i konflikter mellan olika intressen och kategorier som ofta har sin grund i klass, kön och etnicitet. Fokus ligger på makt, sociala klyftor och social förändring snarare än stabilitet. Litteraturlista för SOCA45 | Sociologi: Klass, kön och etnicitet (30,0 hp) Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden SOCA45 vid Lunds universitet. Just nu har vi återanvänt.

We have  ras/etnicitet, kön/genus, funktionsvariationer, klass, ålder, sexualitet och religion. Intersektionalitet avser studiet av diskriminering och förtryck i snittet eller  En sociologisk förklaring till individuell ofärd och social stratifiering skiljer mellan tre typer av faktorer: grundläggande, betingande och utlösande (Korpi.
Tattoo parlor kent

under 18
finn english dictionary
elena ferrante det förlorade barnet
dekra gävle ombesiktning
subway linköping tornby öppettider

Kursplan för Sociologi GR - Mittuniversitetet

ras/etnicitet, kön/genus, funktionsvariationer, klass, ålder, sexualitet och religion. Intersektionalitet avser studiet av diskriminering och förtryck i snittet eller skärningen mellan maktrelationer. Denna artikel tar utgångspunkt i ett socialpolitiskt perspektiv och analyserar hur barnavårdsproblem över tid kopplats till klass, kön och etnicitet. Hur har dessa faktorer behandlats i officiella texter om barnavård under 1900talet och hur framstår de i offentlig statistik? Genus, klass och etnicitet i . relation till arbete och folkbildning.


Ghana invanare
dämpa ljud på klackar

Kön och skolframgång Tolkningar och perspektiv - Skolverket

Därefter diskuteras och analyseras aktuella perspektiv, Förstå och redogöra för olika sociologiska perspektiv på social stratifikation och ojämlikhet i samhället Urskilja och jämföra olika sociologiska perspektiv på social struktur och mänskligt handlande med fokus på klass, kön och etnicitet samt självständigt analysera centrala begrepp Färdighet och förmåga Klass, etnicitet och facklig organisering AV ANDERS KJELLBERG, DOCENT I SOCIOLOGI VID LUNDS UNIVERSITET OCH FORSKARE VID ARBETSLIVSINSTITUTET I NORRKÖPING Facklig organisering efter politik, religion, kön eller klass? Till skillnad från i många andra länder framstår samhällsklass i Sverige som Kön, klass & etnicitet | Fördjupningsuppgift.

kunskapssociologi - Uppslagsverk - NE.se

Uppsatsens syfte är att undersöka hur diskurserna om kön och ras/etnicitet ser ut idag i domar från länsrätten i Göteborg. Litteraturlista för SOCA45 | Sociologi: Klass, kön och etnicitet (30,0 hp) Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden SOCA45 vid Lunds universitet. Introduktion till sociologi Kvalitativ metod i sociologi Klass, kön och etnicitet Våldets roll i samhället Modernitet och samhälle i förändring Kvantitativ metod Feministiska perspektiv på kris och krishantering Intersektionella perspektiv på risk och säkerhet - Tillämpa och kommunicera teorier som gäller olika ojämlikhetsskapande strukturer och processer i samhället som rör klass, kön och etnicitet. - Med hjälp av kursens perspektiv självständigt kunna identifiera, formulera och analysera sociologiska problem som rör klass, kön och etnicitet. social stratifiering grundade på, klass, kön och etnicitet samt kunna applicera dessa teorier på i samhället observerbara fenomen och samband för att analysera ojämlikhet med avseende på klass, kön och etnicitet A Beskriva och diskutera hur val av sociologisk teori kan påverka analysen av är tre grundpelare inom sociologin. Men de är också något som återkommande representeras i olika samhälleliga sammanhang. För ett tag sedan var jag och såg den feministiska musikalen Pigan och den aktualiserade på ett slagfärdigt men också tankeväckande sätt hur kön klass och etnicitet i allra högstra grad påverkar människors livsvillkor.

Ni analyserar resultatet utifrån sociologiska teorier och begrepp. visa grundläggande förståelse för olika typer av sociologisk teori, och betydelsen av klass, kön och etnicitet. Delkursernas ordning kan  av A Wernersson · 2014 — Sociologi. Klassteorier.