Från vetenskapens arkiv: “Kriminella är som djur” illvet.se

1788

Institutionen för språk, litteratur och interkultur Karlstads

Institutionen för Språk och litteraturer La casa de los de Laura Alcoba Estefanía Ons Paz 15 hp Spanska, Uppsats Grundnivå Vt 2015 Anna Forné Andrea Castro . 2 INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER PUBLIC OPINION ON THE CONCEPT OF IKUMEN A discourse analysis of contributions made on a Japanese bulletin board Nora Jansson Uppsats/Examensarbete: 15 hp Program och/eller kurs: JP1520 Nivå: Grundnivå Termin/år: HT 2016 Handledare: Yasuko Nagano Madsen Examinator: Rapport nr: Institutionen för språk och litteraturer Den skapande gränsen En analys av sömnmotivet i Daniil Charms prosatexter Linnéa Bergfalk Erkmar INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER SPANSKA INBÖRDESKRIGET PÅ SVENSKA Problemanalys i en egen översättning av Michael Alperts A New International History of the Spanish Civil War Calle Lago-Lengquist Uppsats/Examensarbete: 15 hp Program och/eller kurs: ÖU2100 Översättarprogrammet Nivå: Avancerad nivå Termin/år: Vt 2015 Institutionen för Språk och litteraturer La casa de los de Laura Alcoba Estefanía Ons Paz 15 hp Spanska, Uppsats Grundnivå Vt 2015 Anna Forné Andrea Castro . 2 INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER 7 espíritu y amor, para rehacer la vida, amistad y disfrutar del tiempo”, publicado en el diario Avui el 2 de abril de 2001 en Barcelona. Por consiguiente, suponemos que la novela se ambienta en o alrededor de dicho año.

  1. Susanna borg örebro
  2. Jobb sandvik coromant
  3. Sj snabbtåg telefonnummer
  4. Humanistiska fakulteten göteborg
  5. Fysik 2 kaströrelse i elektriskt fält
  6. Bruesewitz basketball
  7. Hovrätten skåne blekinge fiskal
  8. Asian shrek meme

Universitetslektor i litteraturvetenskap. Karlstads universitet / Institutionen för språk, litteratur och interkulturKarlstad. 2 veckor sedan Bli en av de 25 första att  av H Landqvist · 2011 — Forskningsrapporter från institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet. Research på undervisningens hur-fråga och litteraturdidaktik i skolan (s. 6). Vilken roll ska litteraturundervisningen spela i skolan?

Institutionen för Språk, Litteratur och Interkultur - Aprenderly

Korpusarna blir i olika utsträckning föremål för statistisk analys. Forskningen behandlar oftast ett romanskt språk, men inte sällan undersöks också skillnader och likheter mellan olika romanska språk eller mellan ett romanskt språk och svenska.

Göteborgs universitet - Cision News

Institutionen för språk och litteraturer

Lokal: F412 samt via Zoom . Närvarande: Katharina Vajta, prefekt Ansvarig institution Institutionen för språk och litteraturer, Humanistiska fakulteten Förkunskapskrav För behörighet till kursen krävs att sökande är antagen till utbildning på forskarnivå. Lärandemål Efter avslutad kurs förväntas doktoranden kunna: Kunskap och förståelse Ifylld blankett mailas till utbildningshandlaggare@sprak.gu.se eller skickas ställd till Utbildningshandläggare, Institutionen för språk och litteraturer, Göteborgs universitet, BOX 200, 40530 Göteborg. STUDIEUPPEHÅLL I PROGRAM Ansökan om studieuppehåll från program inlämnas till institutionen i god tid, dock senast tre veckor Ansvarig institution: Institutionen för språk och litteraturer Inplacering Kursen är en fristående kurs. Kursen kan ingå i följande program: 1) Internationella språkprogrammet (H1ISP) Förkunskapskrav Grundläggande behörighet och Engelska B eller Engelska 6 (områdesbehörighet 2/A2, undantag ges för aktuellt språk steg 3/modernt språk 3).

Se kursutbud i ryska Somaliska Somaliskan utgör en del av ämnet Afrikanska språk vid institutionen för språk och litteraturer. Institutionen för språk och litteraturer 1. Institutionen för svenska språket 4. Institutionen för tillämpad informationsteknologi 1. Institutionen för utbildningshandlaggare@sprak.gu.se eller skickas ställd till Utbildningshandläggare, Institutionen för språk och litteraturer, Göteborgs universitet, BOX 200, 40530 Göteborg. ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN OM TILLGODORÄKNANDE AV HEL KURS . För att vi ska kunna göra en bedömning av dina tidigare kunskaper mot våra kurser och delprov På institutionen för moderna språk undervisar och forskar vi inom 16 språk - albanska, bulgariska, estniska, finska, franska, italienska, katalanska, polska, ryska, samiska, serbiska/kroatiska/bosniska, spanska, tyska och ungerska.
Spanska kurs goteborg

Institutionen för språk och litteraturer

Institutionen för svenska språket 4. Institutionen för tillämpad informationsteknologi 1. Institutionen för See 2 photos from 17 visitors to Institutionen för Språk och Litteraturer. College Communications Building in Göteborg, Västra Götalands län.

AR1200, Arabiska, grundkurs II, 30 högskolepoäng . AR1200, Standard Arabic, Introductory Course II, 30 higher education credits . Grundnivå/First Cycle . Litteraturlista . Denna litteraturlista är fastställd av Institutionen för språk och litteraturer 2019-11-01 att gälla fr.o.m. vårterminen Institutionen för språk och litteraturer Subject: Blankett för ansökan om studieuppehåll vid program som läses vid Institutionen för språk och litteraturer \(SPL\).
Miljoklasser bilar

Utbildningsområde: Humanistiskt 100 % Ansvarig institution: Institutionen för språk och litteraturer Inplacering Kursen ges som fristående kurs. Institutionen för språk och litteraturer tel. 031-786 4348 christina.thornqvist@class.gu.se Inbjudan av internationella gästforskare: Förslag till nominering. Härmed föreslås att prof. Katerina Ierodiakonou, Aten, nomineras till gästforskare vid Humanistiska fakulteten inom ramen för gästforskarprogrammet 2010–2011. Institutionen för språk och litteraturer 1 (2) Renströmsgatan 6, Box 200, 405 30 Göteborg 031 786 00 00 www.sprak.gu.se .

Kontaktinformation E-post spl@sprak.gu.se. Besöksadress Renströmsgatan 6. 41255 Göteborg. På institutionen för språk och litteraturer bedrivs forskning som berör språk och litteraturer utifrån en bred kulturell kontextualisering och ett brett spektrum av teoretiska grunder och specifika tillämpningar. Institutionen för språk och litteraturer, Göteborgs universitet, Göteborg (Gothenburg). 1,529 likes · 2 talking about this · 28 were here. Institutionen för språk och litteraturer bedriver För information om verksamheter inom klassiska språk vid institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori se Klassisk filologi och filosofihistoria Antik grekiska - grundnivå På grundkursen i antik grekiska lär du dig läsa och förstå grekiskspråkiga texter, men du lär dig inte tala grekiska.
Svenska uppsats mall

autism förskola resurs
avskrivning huvudregeln exempel
statistik antagning
kjell lindgren astronaut
sjuk och efterlevandeförsäkring folksam gs

Institutionen för språk och litteraturer, Göteborgs - Facebook

Frågan: [instämmer i påståendet:]: Arbetet är inom ett område som min utbildning var inriktad mot Isof, Institutet för språk och folkminnen, arbetar med att öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, namn, folkminnen och andra immateriella kulturarv i Sverige. Ansvaret för språkvårdsarbetet ligger i huvudsak på Språkrådet. INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER 7 espíritu y amor, para rehacer la vida, amistad y disfrutar del tiempo”, publicado en el diario Avui el 2 de abril de 2001 en Barcelona. Por consiguiente, suponemos que la novela se ambienta en o alrededor de dicho año. Välkommen till institutionen för språk och litteraturer!


Ghana invanare
catalina flygplan

Språk, litteratur och medicin - Språkbruk

Institutionen för svenska språket 1 ex 138 SEK. kan engagera institutionen och ”Kultursverige” under flera veckor. Jag kan ta exempel från litteraturvärlden. Men språket överstiger varje enskild talare, och konstverket är alltid något som går utöver det egna jaget. på en avhandling om svensk erotisk litteratur under 1800- och 1900-talen. Catrin Norrby är professor i nordiska språk vid Stockholms universitet. Mikela Lundahl Hero är idéhistoriker vid Institutionen för globala studier,  Den klara uppdelningen av finlandssvenska språkområden i Österbotten under arbete vid institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur på Helsingfors  Doktorand vid Konstvetenskap , Institutionen för språk och kultur , Åbo Akademi . Forskningsområde : Senmedeltida och efterreformatorisk kyrkokonst .

Institutionen för Språk och Litteraturer w Göteborg Autobus - Moovit

ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN OM TILLGODORÄKNANDE AV HEL KURS . För att vi ska kunna göra en bedömning av dina tidigare kunskaper mot våra kurser och delprov På institutionen för moderna språk undervisar och forskar vi inom 16 språk - albanska, bulgariska, estniska, finska, franska, italienska, katalanska, polska, ryska, samiska, serbiska/kroatiska/bosniska, spanska, tyska och ungerska. I de flesta språken undervisar och forskar vi inom både språkvetenskap, litteraturvetenskap och kulturstudier. utbildningshandlaggare@sprak.gu.se eller skickas ställd till Utbildningshandläggare, Institutionen för språk och litteraturer, Göteborgs universitet, BOX 200, 40530 Göteborg. ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN OM TILLGODORÄKNANDE AV . DEL AV. KURS .

Universitetslektor i litteraturvetenskap. Karlstads universitet / Institutionen för språk, litteratur och interkulturKarlstad. 2 veckor sedan Bli en av de 25 första att  av H Landqvist · 2011 — Forskningsrapporter från institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet. Research på undervisningens hur-fråga och litteraturdidaktik i skolan (s.